تعداد مقالات: 174
126. مبانی و موقعیت وکالت از متهم در اسناد بین‌المللی و نظام عدالت کیفری ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-188

مرتضی عارفی؛ جلیل امیدی


127. رویکرد‌های جرم‌شناختی جرایم یقه‌سفیدها

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 191-219

علی یعقوبی؛ جان احمد آقایی؛ مژگان کاردوست جورشری


128. شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 143-163

رضا مقصودی


129. وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان‌ها و کارکردها

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 127-142

امیرحسن نیازپور


130. گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 187-204

امیرحسن نیازپور


131. نظارت بر مجرمان، در فرایند مجازات سلب آزادی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 201-226

حسنعلی موذن زادگان؛ سید بهمن خدادادی


132. راهکارهای دستیابی به بزه کاری واقعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 189-213

علیرضا میرکمالی؛ محمدعلی خادم الفقرا


133. تحلیل جرم‌شناختی بزه‌دیدگی بیگانگان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 195-216

حسین غلامی؛ محسن بیات


134. رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-201

سید محمود مجیدی


135. اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 141-163

ابوالحسن شاکری؛ رضا هادی زاده


136. تداخل دیهی اطراف در دیه‌ی نفس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 187-206

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر


137. تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-210

حمید مسجد سرائی؛ سعید مولوی وردنجانی


138. برنامه‌های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 187-214

محمدباقر مقدسی؛ محمد میرزایی؛ کیوان غنی


139. تروریسم و نظام عدالت کیفری: دیوان کیفری بین‌المللی یا دادگاه مختلط؟

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-209

حجت سلیمی ترکمانی


140. تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-208

اکبر نوروزی؛ حسن عالی پور


142. مبانی و شرایط استناد به دفاع امر آمر در حقوق جزای بین الملل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 227-254

رضا پرستش؛ محمدرضا نظری نژاد


143. محدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 215-235

حسین میرمحمدصادقی؛ بهزاد جهانی


145. تحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 203-229

سید مرتضی نعیمی


146. معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-190

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب زاده


147. ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظر پیشگیری محیطی از جرم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-235

مریم قربانپور راسخ؛ محمد علی بابایی


148. بایسته‌های جرم‌انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 211-231

رحیم نوبهار؛ فاطمه صفاری


149. نظام حقوق کیفری ایران در عصر مغول

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 215-236

مرجان نگهی