احراز رتبه الف در سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم

به استحضار نویسندگان محترم می رساند با توجه به رعایت استانداردهای مورد نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارزیابی سالانه مجلات علمی، پژوهشنامه حقوق کیفری در ارزیابی سال 1401 کمیسیون مجلات، به عنوان نشریه با رتبه الف ارزیابی گردید. برای ملاحظه رتبه علمی مجلات دارای ارزیابی به لینک مراجعه فرمایید:  https://journals.msrt.ir/