رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 دکتری حقوق بین‌الملل

چکیده

از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین­المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت­های عضو توانسته­اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق­های مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین­المللی، با توجه به جو موجود در تصمیم­گیری­های شورای امنیت موانع و محدودیت­هایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که می­تواند نشان از غلبه مصلحت­گرایی بر اجرای عدالت کیفری بین­المللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیش­بینی شده است.  در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

UN Security Council Relationship with the International Criminal Court in the Field of Territorial Aggression Crimes

نویسندگان [English]

  • Morteza Darabinia 1
  • Hossein Forughinia 2