درباره نشریه

پژوهشنامه حقوق کیفری حاصل تلاش و فعالیت گروه حقوق دانشگاه گیلان با همکاری انجمن ایرانی حقوق جزا است. این نشریه در ابتدا و از سال 1389 با نام «پژوهشنامه حقوقی» انتشار یافت و بعد از انتشار چند شماره با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به منظور تخصصی شدن مقالات با عنوان «پژوهشنامه حقوق کیفری» منتشر می شود. این مجله با توجه به رعایت استانداردهای مورد نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم بر اساس نامه شماره 3/181768 مورخ 12/9/1391 کمیسیون مذکور از اولین شماره دارای رتبه علمی است.