راهنمای نویسندگان

شیوه نامه تهیه چکیده مبسوط (برای مقالات پذیرش شده)

شیوه نامه APA برای ارجاعات و رفرنسها

فرم تعارض منافع

فرم تعهدنامه نویسنده مسئول

سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه گیلان

لینک دریافت شناسه ارکید (ORCID)

 

الف. نکات مهم 

 1. درج شناسه ارکید(ORCID) برای کلیه نویسندگان مقاله ضروری است.  لینک ثبت نام: https://orcid.org/register  
 2.  این مجله فقط مقالات تالیفی در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی را بررسی می کند.
 3.  مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در صورت مشارکت استاد راهنما یا مشاور در نگارش مقاله قابل بررسی است. دانشجو می تواند نویسنده مسئول مقاله باشد.  نویسندگان مقاله و یا نویسنده مسئول بعد از ثبت مقاله قابل تغییر نیست.
 4.  با توجه به تعهد عدم ارسال هم زمان یک مقاله به مجلات مختلف، در صورت اگاهی از موضوع، مقاله دریافتی در هر مرحله باشد حذف می گردد. و نویسنده مسئول ملزم به پرداخت هزینه های انجام شده برای بررسی مقاله خواهد بود.  
 5.  کلیه مقالات دریافتی قبل از ارجاع به داوری توسط دبیر تخصصی از جهت رعایت شیوه نامه و ضوابط کلی ملاحظه و در سامانه مشابهت یاب بررسی می شوند. (در صورت مشابهت بیش از 20 درصد، مقاله از اولویت بررسی خارج می شود). 
 6.  مکاتبات مجله فقط از طریق سامانه و ایمیل مجله و صرفا از طریق ایمیل نویسنده مسئول خواهد بود.

 ب. اهداف و حوزه جذب مقالات:

 هدف این مجله، ارتقای سطح دانش، انتقال و تبادل یافته­‌ها، تجربیات و دستاوردهای پژوهشی، بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی و تبادل آموخته­‌ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد و کوشش جهت تبیین و ارایه راه حل­ است.

 • این مجله، مقالات علمی و پژوهشی را که در موضوع مجله و موضوعات بین رشته‌ای و طبق شیوه­ نامه تهیه شده باشند بررسی می­کند.

ج. ضوابط نگارش و ارسال مقاله:

1. ضابطه‌های نویسنده:

 1. نام و نام خانوادگی نویسنده­(گان) و سایر مشخصات نویسندگان به صورت کامل در سامانه و در فایل اسامی نویسندگان درج شود. (فارسی و انگلیسی).
 2. میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده و دانشگاه یا محل خدمت نویسنده­ (گان) مشخص شود. (به فارسی و انگلیسی).
 3. آدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شماره تلفن همراه آورده شود.
 4. با توجه به دوفصلنامه بودن مجله، و مصوبه هیات تحریریه، از هر نویسنده حداکثر سه مقاله (مستقل یا مشترک) به صورت هم‌زمان قابل بررسی است
 5. مقالاتی که با حوزه تخصصی نویسندگان ارتباطی ندارد، قابل بررسی نخواهد بود.

  2. ضابطه‌های مقاله:

 1. مقاله باید شامل عنوان، چکیده  فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدّمه، متن اصلی در قالب عنوان­‌های مشخّص، نتیجه­ گیری و فهرست منابع باشد.
 2. عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد (به فارسی و انگلیسی).
 3. مقاله حداکثر در 20 صفحه A4 باشد (از 7500 کلمه تجاوز نکند). حداقل صفحات مقاله 15.
 4. چکیده فارسی مقاله حداقل 100 و حداکثر 150 کلمه باشد. (به فارسی و انگلیسی). برای مقالات پذیرش شده، تهیه و ارسال چکیده جامع مقاله به فارسی و انگلیسی برابر شیوه نامه و حداکثر 1000 کلمه ضروری است.
 5. واژگان کلیدی حداقل 5 و حداکثر 10 واژه باشد. (به فارسی و انگلیسی).
 6. متن مقاله با قلم B Nazanin فونت 12 و متون انگلیسی با قلم Times New Roman فونت 11 تایپ شود.
 7. پاورقی با قلم B Nazanin فونت 10 و متون انگلیسی Times New Roman  فونت 9 تایپ شود.
 8. فاصله سطر 1 سانت باشد.
 9. این مجله از روش استناد درون متنی (APA) پیروی می­کند، ارجاع در داخل مقاله بدین­گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثر و شمارة صفحة آن در داخل پرانتز درج گردد. مثال: (ربیعی، 1392: 25)

    10. در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار، مشخص ­شوند. مانند: (عنایت، 1349الف: 14)، (عنایت، 1349ب: 150).

 

11. منابع استفاده شده در متن، در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده و طبق مدل زیر تنظیم و درج ­شوند:

 

برای کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، شهر محل نشر کتاب: نام ناشر.

 

برای مقاله:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله در داخل گیومه»، نام مترجم، نام مجله، دوره یا شماره مجله، شماره صفحات اول و آخر مقاله در مجله. (مقالاتی که شناسه DOI دارند، درج این شناسه ضروری است)

 

برای پایان­ نامه:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان پایا­ن­نامه در داخل گیومه»، مقطع و رشته تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.  

 

برای مجموعه مقالات:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله در داخل گیومه»،  نام مجموعه مقالات، نام گردآورنده، نام ناشر. شماره­ صفحة اول و آخر مقاله.

 

برای تارنما یا website: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ مطلب)، «عنوان مطلب در داخل گیومه»،  تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، نام و نشانی پایگاه اینترنتی.

مانند مثالهای زیر:

 مثال برای کتاب: آقابابایی، حسین (1393)، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 مثال برای مقاله: رستمی, هادی, و برزگر, مهری. (1401). کمینه‌گرایی در قانون کاهش مجازات‌ حبس تعزیری (1399) و چالش‌های فراروی آن. پژوهشنامه حقوق کیفری13(1), 75-97. doi: 10.22124/jol.2022.19710.2148 

 مثال برای تارنما:  عباسی، مصطفی (10/11/1390)، «تعدد معنوی در جرایم تعزیری»، تاریخ استخراج: 1/5/1392،  http://mostafaabasi2.blogfa.com/post-11.aspx

  3. ضابطه ثبت و فایل‌های ضروری:

    نویسندگان محترم لازم است هنگام ارسال، فایل‌های زیر را بارگزاری نمایند:

 1. - فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان
 2. - فایل مشخصات نویسندگان (مشخصات کامل از جمله وابستگی سازمانی و مرتبه علمی و رشته تخصصی)
 3. فرم امضاء شده تعارض منافع  و تعهدنامه نویسنده مسئول که لینک آن در قسمت بارگزاری فایلهای ضروری درج شده است.
 4. مقاله در نرم افزار Word ذخیره و ارسال گردد.
 5. ارسال مقاله حتماً بایستی از طریق سامانه مجله در آدرس http://jol.guilan.ac.ir/  انجام شود، (تمامی مکاتبات نشریه از این طریق انجام خواهد شد).