اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1292
تعداد پذیرش 136
تعداد عدم پذیرش 872

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 245
تعداد مشاهده مقاله 502037
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 464315
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 475 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
درصد پذیرش 11 %