اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1328
تعداد پذیرش 141
تعداد عدم پذیرش 895

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 253
تعداد مشاهده مقاله 538173
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 491501
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 473 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
درصد پذیرش 11 %