اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1267
تعداد پذیرش 152
تعداد عدم پذیرش 798

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 414188
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 364156
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 616 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
درصد پذیرش 12 %