اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 308
تعداد پذیرش 32
تعداد عدم پذیرش 164

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 587850
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 518335
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 288 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 10 %