پیشگیری از جرایم خونین یقه سرخ ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

یقه سرخ­ها طیفی از مجرمین یقه سفید هستند که ضمن برخورداری از ظرفیت جنایی و توانایی تطبیق‌پذیری‌ ‌اجتماعیِ بالا، واجد اختلال های روانی از قبیل خودشیفتگی و شخصیت ضد‌اجتماعی هستند؛ ایشان اگرچه در ابتدا، مرتکب جرایم مالی و اقتصادی می­شوند، اما از آنجا که در ادامه با خطر کشف و افشایِ جرایم خویش توسط نزدیکان، شرکای تجاری و کارمندان مواجه می­شوند، دست به جرایم خونین می­زنند و نسبت به حذف فیزیکی آنها اقدام می­نمایند. بنابراین، موضوع جرایم آنان تمامیت جسمانی و جان افراد است که صیانت از این مهم در اولویت جرم­شناسی پیشگیری قرار می­گیرد. مطالعات مبیّن کارآمدی راهبرد پیشگیرانه‌ی مرتکب مدار نسبت به بزهکاران بالقوه­ی یقه سرخ و اتخاذ راهبرد پیشگیرانه‌ی بزه دیده مدار نسبت به افراد بی‌‌گناهی است که در معرض قتل عمد قرار می­گیرند. در این نوشتار، سعی شده است گونه­های پیشگیری از جرایم خونینِ یقه سرخ­ها تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

pPrevention of Bloody Crimes of Red Collar Criminals

نویسنده [English]

  • Shahrdad Darabi
Assistant prof. Azad University of Qom
چکیده [English]

Red Collar criminals is a group of white collar offenders that have high criminal capacity  and social adaptability; but they have psychiatric disorders such as narcissism and antisocial personality. Although they initially commit financial and economic crimes, since they continue to face the risk of detecting and disclosing their crimes by close relating, business partners and employees, they are commiting bloody crimes and killing them. Therefore, the issue of their crimes is the physical integrity and the lives of the people that protection is prioritized by prevention criminology with  a focus on these offenders. Studies have shown that the effectiveness of a preventive strategy offender – oriented to the red collar potential criminals and adopting a preventive strategy victim – towards innocent people who are subject to murder. In this article, we it has been tried to investigate the types of prevention of bloody crimes of red collar criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red Collar Criminals
  • Mental Disorder
  • Murder
  • Offender- Oriented Prevention
  • Victim – Oriented Prevention
ابراهیمی، شهرام (1396)، جرم­شناسی پیشگیری، چ چهارم، تهران: نشر میزان.
ابراهیمی، شهرام و صفایی آتشگاه، حامد (1394)، «رویکرد قانونگذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، فصلنامه پژوهش­نامه حقوق کیفری، شماره 12، ص32-7.
ابراهیمی، شهرام و صادق­نژاد نایینی، مجید (1392)، «تحلیل جرم­شناختی جرایم اقتصادی»، فصلنامه پژوهش­های حقوق کیفری، سال دوم، شماره 5 ، ص174-147.
بَچِر، ژان­لوک و کلوز، نیکلا (1386)، «جرم­اقتصادی و کنترل آن»، ترجمه: شهرام ابراهیمی، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 61 ، ص148-131.
دارابی، شهرداد (در دست چاپ)، بزهکاران یقه سرخ، دایره­المعارف علوم­جنایی، زیر نظر استاد علی حسین نجفی  ابرند آبادی، جلد چهارم، چ اول، تهران: نشر میزان.
رایجیان اصلی، مهرداد (1385)، «بزه دیدگان؛ حقوق و حمایت­های بایسته»، فصلنامه پژوهش­های حقوق عمومی، شماره 19، ص138-117.
رضوانی، سودابه (1391)، مدیریت انسان­مدار ریسک جرم، چ اول، تهران: نشر میزان.
سالی­اس. سیمپسون (1395)، جرایم شرکتی، قانون و کنترل اجتماعی ترجمه: حمیدرضا دانش­ناری، چ اول، تهران: نشر میزان.
کاری یو، روبر (1381)، «مداخله روان­شناختی – اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه»، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 36 و 35 ، ص304-267.
کاستر، دی­استی و کرنل، رینا (1393)، «نظریه­های اولیه­ی بزه­دیدگی»، ترجمۀ امیرحسن نیازپور، در: دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری از جرم، چ اول، ج اول، تهران: نشر میزان.
کوشا، جعفر (بی­تا)، جرایم علیه عدالت قضایی، چ دوم، تهران: نشر میزان.
کیبل، مارک (1393)، «برنامه­های کمک به گواهان»، ترجمۀ علی­حسین نجفی­ابرندآبادی، در: دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری از جرم، چ اول، ج اول، تهران: نشر میزان.
میرخلیلی، سید­محمود و حسانی، جلال­الدین (1396)، جرایم یقه سرخ­ها در: نیازپور، امیرحسن (به کوشش)، دانشنامه­ی علوم­جنایی اقتصادی، تهران: نشر میزان.
منفرد، محبوبه و جلالی­فراهانی، امیرحسین (1391)، «کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری»، پژوهش­نامه حقوق کیفری، سال سوم، شماره2، ص134-105.
نیازپور، امیرحسن (1394)، «پیشگیری از فساد اداری – مالی در پرتو آیین­نامه پیشگیری و مقابله نظام­مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 1392»، فصلنامه راهبرد، شماره 76، ص78-61.
نیازپور، امیر­حسن (1391)، «نقش بزه­دیده در چگونگی پاسخ­دهی به بزهکاران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 57 ، ص384-347.
نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (1395)، «آیین­دادرسی کیفری: جدال قدرت – امنیت و حقوق –آزادی­های فردی، در: آیین­دادرسی کیفری؛ بنیان­ها، چالش­ها و راهکارها»، مجموعه مقالات همایش آیین­دادرسی کیفری، تهران: انتشارات معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی.
نجفی ابرندآبادی، علی­حسین و هاشم بیگی، حمید (1395)، دانشنامه جرم­شناسی، چ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش.
نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (1385)، «تحلیل جرم­شناختی جرایم اقتصادی، فصلنامه تعالی حقوق، شماره 6 ، ص19- 15.
نجفی‌ابرند‌آبادی، علی­حسین (1394)، از جرم یقه سفیدی تا جرم­اقتصادی، دیباچه در: سمپسون و دیگران، جرایم‌ یقه‌سفیدی؛ رویکردی ‌فرصت‌مدار، ترجمه: اسماعیل‌ رحیمی‌نژاد، چ‌اول، تهران: نشردادگستر.
  نجفی ابرند آبادی، علی­حسین (1395)، «پیشگیری عادلانه از جرم در: علوم­جنایی»، مجموعه مقالات در: تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، چ چهارم، انتشارات سمت.
نجفی ‌ابرند‌آبادی، علی­حسین (1388)، «کیفرشناسی نو- جرم­شناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار»، در: تازه­های علوم­جنایی، چ اول، نشر میزان.
نجفی ابرند‌آبادی، علی­حسین (1392)، «درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت­ها و چالش­ها»، در: بایسته­های پژوهش در نظام عدالت کیفری، چ اول، تهران: انتشارات میزان.
نجفی ابرند‌آبادی، علی­حسین (1394)، «به­سوی تعریف یک سیاست ملی پیشگیری از بزهکاری»، دیباچه در: دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد، نشر میزان.
نجفی ابرند‌آبادی، علی­حسین (1393)، درباره دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری از جرم، دیباچه در: فیشر، بونی و لَب، استیون، دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری از جرم، مترجمان: اساتید حقوق کیفری سراسر کشور، تهران: چ اول، نشر میزان.
نجفی ابرند‌آبادی، علی­حسین (1384)، «عدالت برای بزه­دیدگان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 53 و52، ص74-8.
نجفی ابرندآبادی، علی­حسین، تقریرات درس جرم­شناسی اختصاصی( قتل، سرقت و قاچاق مواد مخدر)،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال دوم سال تحصیلی  79-78، قابل دسترسی در  Lawtest.ir
Bucy, H. Pamela, Formby, P.Elizabeth, Raspanti,S. Marc & Rooney, E. Kathryn (2008),Why Do They it? The Motives,Moves & Character Of White Collar Criminals, St. John’s Law Review, Issue 2,Vol 82,No 2,401-571.
Miller, J Martinez, M,Reidy, D, (2008), Narcissism & Aggression: effects of positive, Negative & delayed feedback, personality & Individual Differences. Praeger Publishers.
Karlsson, Mikael, (2014), What is Criminology? Underestanding Crime & Criminals, Cambridge university Press.
Perri,S.Frank, (2016), Red Collar Crime ,International Journal Of Psychology Studies,Vol 8, No 1, 61-84.
Perri, S frank, Brody, G.Richard & Paperny, M. Justin, (2014), Debunking The Myth Of The Out Character Offence , Journal Of  Forensic & Investigative Accounting,Vol 6,No 2,1-51.
Ray,. James, (2007), Psychopathy, Attitudinal Beliefs & White Collar Crime, University Of South Florida Press.
Van Dijk, Jan J .M & Deward, Jap, (2009), Forty Years of Crime Prevention in The Dutch Polder in Crime prevention Policies Comparative Respective, edited by Adam Crawford.
Wood Worth, Michael, Porter, Stephan (2002), In cold Blood: Characteristics Of Criminal Homicides As a Function Of Psychopathy, Journal Of Abnormal Psychology, Vol11,No 3,436-445.
پایگاه اینترنتی                                                                                                                                
WWW.Cyberpolice.ir    
WWW.Pink Collar Crime.Com
www.Psychiatry.org