جرایم ورود و اقامت غیر قانونی در قلمرو ایران

نویسندگان

چکیده

موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، نظیر متصل بودن به آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان، داشتن مرزهای طولانی با نقاط بحران خیز منطقه یعنی افغانستان، عراق و.... از عواملی هستند که زمینه ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و در نتیجه بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی برای ایران را فراهم کرده است. تصویب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در تاریخ 19/02/1310، گام نخست و بلند قانونگذار در جهت قانونی کردن این موضوع و حفظ امنیت و صیانت جامعه بوده است. در قانون مزبور اصلاحاتی انجام شده است اما همچنان کاستی های فراوانی وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل ارکان و عناصر جرایم ورود و اقامت غیرقانونی و ضمانت ممانعت از آن، پیشنهادهایی برای رفع کاستی های قانون مذکور ارایه می کند. به عنوان مثال برای پیشگیری از تاثیرات زیانبار ورود و اقامت غیر قانونی اتباع بیگانه پیشنهاد می کند تا علاوه بر تقویت مرزها و نظام کنترل مرزی، که یک راه حل پیشگیرانه است، موضوعات تبدیل وضعیت غیرقانونی به وضعیت قانونی و بالا بردن هزینه اقامت و ارایه خدمات اجتماعی به اتباع خارجی مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crimes of Illegal Entry and Illegal Residence in Territory of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Eini
  • Maisam Gholami
چکیده [English]

Special geographic and strategic situation of Iran in the Middle East, being adjacent to warm waters of Persian Gulf and Oman Sea, having long borders with critical districts of the region, i.e. Afghanistan and Iraq, are among factors which have made possible illegal entry and residence of illegal aliens, thus have caused social and security problems for Iran. Ratification of the law related to illegal entry and residence of aliens in 10 May 1931 was the first serious step for legalization of this issue as well as security and preservation of the society. However some modifications have been made to this law, it still has many deficiencies. This article aims to investigate and analyze different components and elements of illegal entry and residence in addition to its executive guarantee. Some recommendations have been also made to solve deficiencies of the law in this study. It has been suggested to reinforce boundaries and boundary control system as a preventive solution. Meanwhile, changing to legal status from illegal, increasing the cost of residence and providing the aliens with social services have been proposed to be attended by criminal policy actors of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegal entry
  • Illegal Residence
  • Territory
  • Nationality