نگاهی برگونه شناسی و مدل‌های تحلیلی قتل‌های سریالی

نویسنده

چکیده

قتل سریالی، از دسته قتل‌های متعدد است که در آن بیش از یک قربانی به قتل می‌رسد. مطالعات علمی پیرامون این پدیده در اوان خود بوده و از سه دهه تجاوز نمی‌کند. در مقاله حاضر، ابتدا گونه‌های مختلف قتل سریالی مورد بحث قرار گرفته است، که مبنای دسته بندی، انگیزه و رفتار مرتکب در صحنه جرم بوده است. سپس مدل‌های ارایه شده در تحلیل قاتلان سریالی معرفی و بررسی شده‌اند؛ که ضمن تحلیل سه مدل آسیب کنترل هیکی، مدل انگیزشی رسلر، و مدل تلفیقی آریگو و پورسل و انتخاب مدل هیکی به عنوان کامل‌ترین آن‌ها، این استنتاج به عمل آمد که کماکان، فقدان یک چارچوب نظری جامع که کلیه عوامل وقوع این پدیده را تبیین کند از کاستی‌های مطالعات انجام گرفته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of the Phenomenon of Serial Murder and the Models Presented in the Analysis of Serial Killers

نویسنده [English]

  • Jamshid Gholamloo
چکیده [English]

Serial murder is one category of multiple killings in which more than one victim is killed. A scientific study on this phenomenon is in its early stages and does not exceed three decades. This paper first investigates serial killings that have been discussed motivation and behavior classification based on the crime scene has been committed.
The models presented in the analysis of serial killers have been introduced and the analysis of three models: Hickeys trauma - Control model and Resslers motivational model, and Arrigo & Purcells Integrated model; Also select Hickeys model as the most complete, the result was still the lack of comprehensive theoretical framework that all the factors to explain this phenomenon occurring deficiencies of studies have been conducted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • serial murder
  • Typology
  • analysis models
  • serial killer
  • sexual killer