مقابله با هرزه نگاری کودکان: بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و قوانین کیفری ایران

نویسنده

چکیده

هرزه نگاری کودکان در سال های اخیر به تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. عواملی چون سهولت دسترسی به اینترنت، محیط امن فضای مجازی و پنهان ماندن هویت مجرم، توزیع سریع و کم هزینه، نقش مهمی در این افزایش داشته است. هرزه نگاری کودک چیست و انواع آن کدام است؟ شیوع این پدیده در کشورهای جهان به چه میزان است؟ قربانیان هرزه نگاری و مرتکبان این پدیده چه کسانی هستند؟ پاسخ جامعه جهانی در سطح بین المللی به این تهدید چه بوده است؟ رویکرد قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه بوده است؟ ارکان سازنده این جرم چیست؟ قوانین کیفری سرزمین ما توان مقابله و پیشگیری از این جرم را دارد؟ این مقاله تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Child Pornography: A Study on the International Instruments and the Iranian National Legislation

نویسنده [English]

  • Marjan Negahi
چکیده [English]

Child pornography has become an increasing global menace in recent years. The factors such as ease of access to internet, safe cyber space and remaining unidentified and high speed distribution with low cost play important roles in this regard.
What is child pornography and its kinds? What is its magnitude in the countries of the world? Who are the victims and perpetrators of the crime? What were the international, regional and national reactions with regard to this threat? What is the approach of Iranian legislature to combat the crime? What are the elements of the crime? Is the national law capable of combating and preventing this crime?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Pornography
  • Child
  • International Instruments
  • National legislation
  • Elements of the crime of child pornography