تماس با ما

با توجه به این که نویسندگان می توانند فرایند بررسی مقاله را در صفحه شخصی خود ملاحظه نمایند و تا زمانی که فرایند بررسی مقاله به پایان نرسیده امکان پاسخ گویی وجود ندارد خواهشمندیم در صورت ضرورت جهت پیگیری وضعیت مقاله خود، صرفاً از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.

ضمنا با توجه به تماسهای برخی از نویسندگان در حال حاضر عبارت تکمیل داوری بعد از درج اولین نتیجه داوری توسط داوران محترم نمایش داده می شود که مشکل به مسئولان ذی ربط گزارش شده است.

*************

آدرس الکترونیکی:   p.h.m@guilan.ac.ir      و   pajooheshname@gmail.com 

آدرس پستی: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- صندوق پستی 3988-41635-  تلفکس: 33690590-013  - دفتر پژوهشنامه حقوق کیفری


CAPTCHA Image