تماس با ما

 نویسندگان محترم  وضعیت مقاله ارسالی و فرایند بررسی مقاله را در صفحه شخصی خود در مجله ملاحظه نمایند و تا زمانی که فرایند بررسی مقاله به پایان نرسیده امکان پاسخ گویی وجود ندارد. مکاتبات مجله فقط به ادرس الکترونیکی نویسنده ثبت کننده مقاله ارسال می شود.   لطفا در صورت ضرورت جهت پیگیری وضعیت مقاله،  نویسنده مسئول از طریق ایمیل نشریه به ادرس زیر اقدام فرمایند:

آدرس الکترونیکی:   pajooheshname@gmail.com

  آدرس پستی: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی- صندوق پستی 3988-41635-   دفتر پژوهشنامه حقوق کیفری


CAPTCHA Image