داوران

وحید آگاه، (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

شهرام ابراهیمی (استادیار دانشگاه شیراز)

محبوبه امینی (استادیار دانشگاه یزد)

فرهاد الله ­وردی (استادیار دانشگاه مازندران)

فریدون جعفری (استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

احمد حاجی ده­آبادی (دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران)

محمدحسن حسنی (استادیار دانشگاه دامغان)

عباسعلی حسین­ خانزاده (دانشیار دانشگاه گیلان)

قدرت الله خسروشاهی (استادیار دانشگاه اصفهان)

شهرداد دارابی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)

اسماعیل رحیمی ­نژاد (دانشیار دانشگاه تبریز)

هادی رستمی (استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

محمدحسین رمضانی قوام­ آبادی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

محمد جعفر ساعد (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکز)

عباس سلمان­پور (استادیار دانشگاه گیلان)

حسین سلیمانی (استادیار دانشگاه مفید قم)

عباس شیخ الاسلامی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)

مریم عباچی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی)

فردین علیخواه (استادیار دانشگاه گیلان)

مهدی صبوری پور (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)

محمد حسن قاسمی (استادیار دانشگاه یزد)

روح الدین کرد علیوند (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

سید محمود مجیدی (استادیار دانشگاه دامغان)

بهنام یوسفیان شوره­دلی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

علیرضا تقی‎‌پور (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

فریدون جعفری (استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

مجتبی جانی پور (دانشیار دانشگاه گیلان)

مجتبی جعفری (استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان)

سکینه خانعلی‌پور (استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی)

قدرت الله خسروشاهی (استادیار دانشگاه اصفهان)

محمود روح الامینی (استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان)

مهرانگیز روستایی (استادیار دانشگاه ملایر)

سودابه رضوانی (استادیار دانشگاه خوارزمی)

سید قاسم زمانی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)

سید محمد جواد ساداتی (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)

محمد جعفر ساعد (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران)

عباس سلمان پور (استادیار دانشگاه گیلان)

صادق سلیمی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران)

مجید صادق نژاد نایینی (استادیار دانشگاه حکیم سبزورای)

محمد صدر توحیدخانه (دکترای حقوق کیفری و پژوهشگر موسسه ماکس پلانک آلمان

مریم عباچی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی)

عباس محمدخانی (استادیار گروه حقوق دانشگاه ایلام)

علی حسین نجفی ابرندآبادی( استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی)