داوران

شهرام ابراهیمی (استادیار دانشگاه شیراز)

محبوبه امینی (استادیار دانشگاه یزد)

فرهاد الله ­وردی (استادیار دانشگاه مازندران)

علیرضا تقی‎‌پور (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

حسن پوربافرانی (دانشیار دانشگاه اصفهان)

مجتبی جانی پور (دانشیار دانشگاه گیلان)

مجتبی جعفری (استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان)

فریدون جعفری (استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

احمد حاجی ده ­آبادی (استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران)

محمد جعفر حبیب زاده (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

محمدحسن حسنی (استادیار دانشگاه دامغان)

عباسعلی حسین­ خانزاده (دانشیار دانشگاه گیلان)

سکینه خانعلی‌پور (استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی)

قدرت الله خسروشاهی (استادیار دانشگاه اصفهان)

شهرداد دارابی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)

اسماعیل رحیمی ­نژاد (دانشیار دانشگاه تبریز)

هادی رستمی (استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)

محمدحسین رمضانی قوام­ آبادی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

محمود روح الامینی (استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان)

مهرانگیز روستایی (استادیار دانشگاه ملایر)

محمد جعفر ساعد (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکز)

عباس سلمان­پور (استادیار دانشگاه گیلان)

حسین سلیمانی (استادیار دانشگاه مفید قم)

حسن شاه ملک پور (استادیار دانشگاه گیلان)

عباس شیخ الاسلامی (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)

مریم عباچی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی)

فردین علیخواه (دانشیار دانشگاه گیلان)

مهدی صبوری پور (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)

محمد حسن قاسمی (استادیار دانشگاه یزد)

روح الدین کرد علیوند (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

سید محمود مجیدی (استادیار دانشگاه دامغان)

محمود روح الامینی (استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان)

مهرانگیز روستایی (استادیار دانشگاه ملایر)

سودابه رضوانی (استادیار دانشگاه خوارزمی)

سید قاسم زمانی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)

سید محمد جواد ساداتی (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)

محمد جعفر ساعد (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران)

عباس سلمان پور (استادیار دانشگاه گیلان)

صادق سلیمی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران)

مجید صادق نژاد نایینی (استادیار دانشگاه حکیم سبزورای)

محمد صدر توحیدخانه (دکترای حقوق کیفری و پژوهشگر موسسه ماکس پلانک آلمان)

مریم عباچی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی)

افشین عبداللهی (استادیار دانشگاه کردستان)

سعید قماشی (دانشیار دانشگاه کاشان)

عباس محمدخانی (استادیار گروه حقوق دانشگاه ایلام)

علی حسین نجفی ابرندآبادی( استاد دانشگاه شهید بهشتی)

محمد حسن نیازپور (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)