مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، آیین کیفری یهود، فقه جزایی اسلامی و حقوق ایران

نویسندگان

چکیده

محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات‌های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ داده شده که مقررات کیفری فعلی ایران در این حوزه، انعکاس همین رویکرد است. بررسی سیر این جرایم در تاریخ حقوق کیفری و قانون نامه-های باستانی می‌تواند به درک بهتر باز تفسیر این جرایم در فقه جزایی اسلام کمک کند و رویکرد حقوق کیفری ایران در جرایم جنسی را تبیین نماید.

یافته های این تحقیق نشان گر آن است که محدودیت های جنسی و ارزش گذاری کیفری برای نقض هنجارهای اجتماعی در این حوزه، در قانون نامه های باستانی و آموزه های ادیان ابراهیمی از جمله اسلام و یهودیت، موافق فطرت و طبیعت انسان است. در عین حال، فلسفه جرم انگاری و اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، در قانون نامه ها و ادیان، تفاوت های بنیادی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Sexual Crimes in the Criminal Law of Mesopotamian, Judaism, Islamic jurisprudence and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Hossein Aghababaei
  • Mohammad Javad Kebritei
  • Hassan Shahmalekpoor
چکیده [English]

Restrictions imposed on sexual relations are among discussions considered in both religious and secular law teachings. At present, there are sexual restrictions as sexual crimes in various law systems in spite of cultural and ideological differences. In Islamic law, sex crimes often are punishable by determined punishments. (Had)

Current Iranian criminal law, in the sphere of sexual crimes is the reflection of this approach. The results of this research show that sexual limits, regulated as sexual crimes in the ancient laws and in the teachings of Abrahamic religions, including Islam and Judaism, are in agreement with the human nature. However, there is a fundamental difference in the philosophy of criminalization and the aims of punishments in the sexual crimes among the ancient laws and religious teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual crimes. History of criminal law. Mesopotamian law. Judaism criminal law. Criminal jurisprudence