پژوهشنامه حقوق کیفری

نشریه هسته در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

_____________________________________________________________

نویسندگان محترم لطفا قبل از اقدام به ثبت مقاله، راهنمای ارسال مقاله را به دقت مطالعه نمایید

______________________________________________________________________

 با توجه به مجوزهای قانونی، مبلغ چهارصد هزارتومان  هزینه بررسی و داوری و ویراستاری مقاله در دو مرحله از نویسنده مسئول دریافت می شود. (یکصد و پنجاه هزار تومان بعد از بررسی اولیه و مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بعد از اعلام نظر نهایی داوران جهت پذیرش مقاله).

 این مجله با احترام به قوانین اخلاق در نشر تابع قوانین اخلاق در انتشار (Cope) بوده و از قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی آن پیروی می کند.

 این مجله از مجلات دسترسی آزاد (Open Access)بوده و دانلود و استفاده از مقالات  برای خوانندگان هیچ هزینه ای ندارد. 

داوری در مجله به صورت بسته است. علاوه بر بررسی تحریریه و دبیر تخصصی، حداقل نظر مثبت دو داور برای پذیرش مقاله ضروری است. 

 این نشریه تحت ضوابط کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد:

                                                                                                       Creative Commons License
     This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مقالات، آذر 1400، صفحه 7-340 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی