اصول اخلاقی انتشار مقاله

* با توجه به تعهد مجله به بررسی مقالاتی که از طریق سامانه به صورت کامل ثبت شده اند و تعهد نویسندگان محترم بر عدم ارسال همزمان مقالات برای چند مجله, در صورت آشکار شدن خلاف این موضوع مقاله ارسالی از جریان بررسی مجله کنار گذاشته خواهد شد.

* با عنایت به مصوبه هیات تحریریه,  مجله از بررسی مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) معذور است. بررسی مقالات دانشجویان در صورت بررسی علمی مقاله توسط استادان راهنما و اعلام کتبی آن به مجله آغاز می شود. در صورت آشکار شدن بی اطلاعی یا عدم تایید مقاله توسط استادان مقاله از جریان بررسی مجله کنار گذاشته می شود.