بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی

نویسنده

چکیده

با وجود آنکه موضوع تشریفات در فقه و حقوق موضوعه مصادیق زیادی دارد، ولی احکام کلی آن در قانون پیش‌بینی نشده است که این امر می‌تواند باعث اشکال شود. زیرا در بسیاری از موارد، به دست آوردن راه حل قضیه جزیی، از خود آن امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به احکام کلی‌تری است که حکم قضیه از آن گرفته شود. پرسش این است که آیا می توان با بررسی مصادیق تشریفات احکام کلی‌تری به دست آورد، به گونه‌ای که این مصادیق پراکنده تحت پوشش آن قرار گیرد؟ هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این مساله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feghhi and Legal Study of the Role of Formalities in Juridical Act

نویسنده [English]

  • Issa Galyan Moghaddam
چکیده [English]

Though formalities have much applicability in Feghh (Islamic Law) and statute laws, their relevant rules are unpredicted; thus, they could become problematic because in many instances, reaching a solution for a minor case from the original case is not possible and more general rules are needed for the relevant judgment to be made. Now, the question is that whether by studying the applicability of formalities in Feghh and law it would be possible to obtain more general rules in a way that they could cover the existing dispersed applicability or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formalities
  • juridical acts
  • Sanction
  • will