تعداد مقالات: 196
151. تحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 203-229

سید مرتضی نعیمی


152. ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظر پیشگیری محیطی از جرم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-235

مریم قربانپور راسخ؛ محمد علی بابایی


153. بایسته‌های جرم‌انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 211-231

رحیم نوبهار؛ فاطمه صفاری


155. نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه‌ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-238

محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد خلیل صالحی؛ زینب شیدائیان


156. محدودیت های دفاع مشروع در برابر پلیس در حقوق ایران «با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 215-235

حسین میرمحمدصادقی؛ بهزاد جهانی


157. نظام حقوق کیفری ایران در عصر مغول

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 215-236

مرجان نگهی


160. مبانی و شرایط استناد به دفاع امر آمر در حقوق جزای بین الملل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 227-254

رضا پرستش؛ محمدرضا نظری نژاد


161. بررسی تطبیقی کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-215

محمدرضا نظری نژاد؛ خشایار اسفندیاری فر


162. نقد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در نحوة انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 233-258

امین نیکو منظری؛ فرید محسنی


163. جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-258

جعفر نظام الملکی؛ حسنعلی موذن زادگان


164. مطالعه تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 237-258

مجتبی جانی پور؛ رخساره قریب


165. باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-262

بهنام یوسفیان شوره دلی؛ لیلا رسولی آستانی


167. فایل پی دی اف شماره 13 مجله

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-215


168. فایل پی دی اف شماره 16 مجله

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-258


169. فایل PDF شماره 17 مجله

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-262


170. فایل PDF شماره 18 مجله

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-258


171. راهکارهای تأمین جرم‌انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 259-278

سید محمود مجیدی


172. فایل پی دی اف شماره 15 مجله

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-278


173. ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-57

محدثه جلالی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


174. بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-78

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی؛ سید محمدجواد ساداتی


175. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-104

محمد حبیبی مجنده؛ سیامک کریمی