تعداد مقالات: 174
101. رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 141-170

مرتضی دارابی نیا؛ حسین فروغی نیا


103. جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-122

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر باقرزادگان؛ محمد میرزایی


104. مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-162

عباس شیخ الاسلامی


105. مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش وسایل نقلیه در حقوق ایران و امریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-161

غلامحسین کوشکی؛ سحر سهیل مقدم


106. گفتمان سیاست جنایی و جرم‌شناسی در «آخرین روزِ یک محکوم»

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-160

هادی رستمی؛ سید حسن جعفریان


107. پیشگیری از جرایم خونین یقه سرخ ها

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-154

شهرداد دارابی


109. تحصیل متقلبانه خدمات

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 163-190

جلال الدین قیاسی؛ عباسعلی نیک نسب


110. اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 137-156

محمدرضا نظری‌نژاد


111. مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 125-142

سام محمدی؛ حسین کاویار؛ همایون مافی


112. بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-126

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمود کهنی خشکبیجاری


113. بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-147

رضا مهاجرین؛ محمد آبید؛ حمید هاشمی


114. امکان تجدید نظر در آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-144

اقبال علی میرزایی


115. سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 161-185

رحیم نوبهار


116. فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 147-173

فیروز محمودی جانکی؛ حبیب امامی آرندی


117. «جلب شاهد» از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی، از هست ها تا بایدها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 175-199

مهدی غلامپور؛ عباس تدین


118. امنیتی شدن جرم‌شناسی: راهبردها و آثار آن برحقوق کیفری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-188

اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی


119. سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 171-194

مهدی صبوری پور؛ فاطمه علوی صدر


120. حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 155-179

جلال الدین قیاسی؛ احسان یاوری


121. تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-139

عباس سلمانپور؛ حسن کاظمی


122. مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-186

رحمان صبوحی؛ سید حسین هاشمی


123. دادستان انتخابی؛ مبانی و زمینه‌های تاریخی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-182

محمد متین پارسا؛ مهدی شیدائیان


124. گستره و ویژگی‌های داده‌های مجعول رایانه‌ای در حقوق ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-185

محمدخلیل صالحی؛ ایمان محترم قلاتی


125. حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-182

محمد حسین رمضانی قوام آبادی