تعداد مقالات: 196
101. مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، آیین کیفری یهود، فقه جزایی اسلامی و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 113-135

حسین آقابابایی؛ محمد جواد کبریتی؛ حسن شاه ملک پور


102. تحلیل معیار نوعی در عنصر روانی جرم قتل عمدی (مطالعۀ تطبیقی)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 121-146

علی خالقی؛ محمدعلی رجب


103. تبیین روان‌شناختی تکاملی قتل عمد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-157

فیروز محمودی جانکی؛ وحیدرضا معصومی


105. پیشگیری از جرایم خونین یقه سرخ ها

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-154

شهرداد دارابی


107. مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-162

عباس شیخ الاسلامی


108. مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش وسایل نقلیه در حقوق ایران و امریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-161

غلامحسین کوشکی؛ سحر سهیل مقدم


110. سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-164

محمد صیفی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی


111. بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-162

عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی


112. گفتمان سیاست جنایی و جرم‌شناسی در «آخرین روزِ یک محکوم»

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-160

هادی رستمی؛ سید حسن جعفریان


113. رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بین‌المللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 141-170

مرتضی دارابی نیا؛ حسین فروغی نیا


114. نقش توبه در حدود و تعزیرات

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-174

محمدهادی صادقی


115. بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-126

عباداله رستمی چلکاسری؛ محمود کهنی خشکبیجاری


116. تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-139

عباس سلمانپور؛ حسن کاظمی


117. مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 125-142

سام محمدی؛ حسین کاویار؛ همایون مافی


118. امکان تجدید نظر در آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-144

اقبال علی میرزایی


119. بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-147

رضا مهاجرین؛ محمد آبید؛ حمید هاشمی


120. اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 137-156

محمدرضا نظری‌نژاد


121. فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 147-173

فیروز محمودی جانکی؛ حبیب امامی آرندی


122. حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 155-179

جلال الدین قیاسی؛ احسان یاوری


123. حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-182

محمد حسین رمضانی قوام آبادی


124. امنیتی شدن جرم‌شناسی: راهبردها و آثار آن برحقوق کیفری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 159-188

اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی


125. سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 161-185

رحیم نوبهار