تاسیس شعب فوق العاده سنگال برای محاکمه حیسن هابره: یک گام به جلو در راستای مبارزه با جنایات بین المللی

نویسنده

چکیده

حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب براساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئیس جمهور سابق دولت چاد صورت گرفته است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل ریشه ها و علل شکل گیری چنین شعبی و صلاحیت های آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishment of Senegals Extraordinary Branches to Prosecute Hissène Habré: a Step Forward in the Fight against the International Crimes

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ramazani Ghavam Abadi
چکیده [English]

International Criminal law has developed vertically and horizontally. One of the main achievements in the development is establishing international criminal courts. Senegal's court, established in 2012, to prosecute President Hissène Habré can be considered as one of the newest third generation of the Criminal Court.
This branch is established under an agreement between the Government of Senegal and the African Union for the trial of former Chadian President Hissène Habré. This study seeks to analyze the origins and causes of the establishment and competence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • African Union
  • Senegal