کاربست دکترین مسیولیت حمایت در بحران لیبی

نویسندگان

چکیده

بر اساس دکترین مسیولیت حمایت، هر دولتی دارای مسیولیت حمایتی از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جرایم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت می باشد. جامعه بین المللی نیز با بهکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسیول است و زمانی که مقامات ملی به طورآشکار در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرایمی کوتاهی کنند، این مسیولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در بحران لیبی، جامعه بین المللی بر اساس این اصل خود را مسیول و دارای صلاحیت برای مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروری کوتاه بر مفهوم مسیولیت حمایت به ارزیابی اعمال این اصل در بحران لیبی می پردازد. این ارزیابی اقدامات جامعه بین المللی را به طور قابل توجهی سریع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلی این اصل یعنی پیشگیری، واکنش و بازسازی ارزیابی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the Doctrine of Responsibility to Protect in the Libyan Crisis

نویسندگان [English]

  • Reza Simbar
  • Vahid Ghorbani
چکیده [English]

According to the "Responsibility to Protect" doctrine, any state has responsibility to protect its population against genocide, war crime, ethnic cleansing and crimes against humanity. The International community is responsible through using diplomatic, humanitarian and other peaceful means. If national authorities obviously fail to protect their population against such crimes, the responsibility will be transferred to the international community. Due to the extensive violation of human rights in Libya crisis, international community based on this principle, found itself responsible and decided to intervene. This paper is a short review of the concept of responsibility to protect and assesses the applying of this principle in Libya crisis. The assessment showed that the measures taken by international community were fast, coherent and decisive. The measures were within the framework of three main principles which are prevention, react and rebuilding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doctrine of Responsibility to Protect
  • Human Rights
  • Intervention in Libya