تعداد مقالات: 196
1. درباره انتشار پژوهشنامه حقوقی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-2

سخن سردبیر A


2. به یاد استاد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-2


3. شرط فاسخ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-17

سید محمد اسدی نژاد؛ جواد بهارلو قره بلطاقی


4. نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-17

حمید ابهری؛ عباس جغتایی


5. بررسی فقهی مشروعیت تعدد قاضی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-19

محمد ادیبی مهر؛ مرتضی کشاورزی ولدانی؛ رشیده آقایی دینانی


8. فناوری دروغ سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-28

حسین آقابابایی؛ زهرا احمدی ناطور


9. رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-26

ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا امام دادی؛ محمدعلی طاهری


10. تحلیل حقوقی جرم‌شناختی مزاحمت جنسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-33

امیر پاک نهاد


11. بررسی اجمالی مبانی، شرایط و آثار واخواهی در امور کیفری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-30

محمدعلی جاهد؛ زهرا خدادادی؛ غلامرضا غیور


12. بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-36

رضا اسلامی؛ سیده سارا میریان


13. رویکرد قانون‌گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-31

شهرام ابراهیمی؛ حامد صفائی آتشگاه


15. صلاحیت دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-29

حسن پوربافرانی


16. تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-31

رضا پرستش؛ سید شهاب الدین موسوی زادۀ مَرکیه


17. آیین کشف و ابراز دلیل در فضای مَجازی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-30

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری


18. مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-27

محمد مهدی برغی؛ نسرین مهرا


19. تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-28

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


20. مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-18

حمید ابهری؛ سام محمدی؛ رضا زارعی


21. اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-30

امین جعفری


22. اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-22

اردوان ارژنگ؛ محمدرضا حمیدی


23. مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-36

ابراهیم تقی زاده


24. پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-36

حسین آقابابایی؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ قربان همتی علمدارلو؛ اعظم مرادی؛ صدیقه رضایی


25. بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-34

حامد رهدارپور؛ فرشاد چنگایی؛ محبوبه امینی