رویکرد قانون‌گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه کاشان

چکیده

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون‌گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به‌عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه‌های اداری- مالی است. این مقاله از یک‌سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم‌شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approach of Legislature to Crime Prevention in Promoting Administrative Integrity and Combating Corruption Act

نویسندگان [English]

  • Shahram Ebrahimi 1
  • Hamed Saffaee 2
چکیده [English]

Enactment of Promoting Administrative Integrity and Combating Corruption Act in 2011 in fact has been due to a significant increase in financial-economic crime in government and public organizations and institutions. In other words, enactment of this Act and its title, indicates that the legislature has realized the serious threat of administrative-financial corruption against the legal survival of the socio-political system and public peace. Something that in this Act is considerable as an important innovation is administrative and financial crime prevention. This article has studied on the one hand, the situational prevention, as the aspects of criminology, and on the other hand, criminal prevention as an example of the reaction against criminal offenses, and finally, according to assay act has proposed some suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative
  • corruption
  • Crime prevention
  • Differentiation
  • Situational Prevention
  • Technological Prevention