شرط فاسخ

نویسندگان

چکیده

گاهی عقود به دلایل متعدد منحل می‌شوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط می‌ کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می‌گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می‌گردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، می‌توان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resolutory Condition

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Asadinezhad
  • Javad Baharloo Ghareboltaghee
چکیده [English]

Contracts sometimes disband to different reasons. One of contracts disbanding causation is resolutory condition. On this base parties stipulate if incident, act or omission arise contract disband.
At this face contract disband with acquirement condition on it. In such cases dissolution ground is willing and consequence appears automatically. In truth resolutory condition there is doubt that with invoke to positivism principle, prophetic famous speech and exemplum entered in about conditional sale can judge to accuracy it.
Period resolutory condition should be determined. Furthermore possibility setting it are not in all contracts. In period resolutory condition parties abstain from doing each kind act contrary with right another party.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Term
  • Suspend
  • Condition on it
  • Dissolution