تحلیل حقوقی جرم‌شناختی مزاحمت جنسی

نویسنده

چکیده

مزاحمت جنسی، یکی از اشکال خشونت جنسی و نیز تبعیض علیه زنان است که با افزایش احساس ناامنی اجتماعی، موجب ترس زنان از حضور در جامعه و در نتیجه محدود شدن آزادی‌های فردی و کاهش مشارکت اجتماعی بانوان می‌شود. توسعه شهرنشینی و افزایش حضور زنان در جامعه، بستر را برای شکل‌گیری این آسیب فراهم ساخته و در این فضا، فرهنگ جنسیتی حاکم بر جامعه، سکوت اجباری بزه‌دیدگان و برخی عوامل دیگر، موجب افزایش نرخ مزاحمت جنسی و تبدیل شدن آن به یک معضل اجتماعی عمده شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم مزاحمت جنسی و انواع آن بررسی شده سپس ضمن مطالعه پیامدهای منفی مزاحمت جنسی، به علت شناسی و راه‌های پیشگیری از آن پرداخته شده است. با توجه به کثرت وقوع، خرد بودن و دشواری اثبات این جرم، برخورد کیفری فاقد کارایی و کارآمدی لازم جهت کنترل این معضل اجتماعی بوده و موثرترین راهکار، اصلاح فرهنگ جنسیتی و نوع تفکر حاکم بر جامعه نسبت به زن و نیز بهسازی فضای اجتماعی از طریق کاهش زمینه‌های ایجاد مزاحمت در مرتکبین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and Criminological Analysis of Sexual Harassment

نویسنده [English]

  • Amir Paknahad
چکیده [English]

Sexual harassment is a form of sexual violence and discrimination against women that increases social insecurity and fear of women in society and so, the individual liberties and social participation of women is reduced. Urbanization and the increasing presence of women in society, have provided a platform for formation of this phenomenon and in this context, gendered culture, compulsive silence of victims and some other factors, led to increased rates of sexual harassment and it became a major social problem.
In this paper, the concept of sexual harassment and its types have been investigated. Then the negative consequences of sexual harassment, its etiology and the ways for its prevention are discussed. With regard to frequency, and difficulty in proving, penal response do not has enough efficiency and effectiveness for controlling this problem. The most effective way is to reform gendered culture and way of thinking about women and the improvement of social space by reducing the generating factors in the perpetrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual harassment
  • Street harassment
  • Sexual violence
  • Sexism
  • Women