رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز

نویسندگان

چکیده

شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر و عدم وجود درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای ارتکاب جنایت باشد. هرچند که ممکن است از هنگام آلوده شدن فرد به این بیماری تا زمان وقوع مرگ فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود داشته باشد، لکن در صورت وقوع مرگ، عمل فرد انتقال دهنده ویروس ایدز را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرفی با توجه به اجزای سه گانه عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، لزوم وجود رابطه سببیت بین جزء اول و سوم یعنی نتیجه مجرمانه و رفتار متهم از اهمیت برخوردار است. لذا جای بررسی رابطۀ سببیت، رکن مادی جرم است. بر همین اساس، شرط تحقق مسئولیت کیفری در خصوص رفتاری که انتقال دهنده ویروس ایدز است و بر اساس نتایج حاصل از آن، احراز رابطه سببیت می باشد. در این مقاله پس از بیان اهمیت رابطۀ سببیت در حقوق کیفری و جرایم علیه اشخاص، مقررات لازم الاجرا و رویه قضایی در خصوص رابطۀ سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causality in Crimes against Persons Resulting from AIDS Virus Infection

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Taghizade
  • Ali Reza Emamdadi
  • Mohammad Ali Taheri
چکیده [English]

Prevalence of AIDS disease without any treatment for it has turned its inflection into a crime commitment in the recent years. Although there is a long period between a person, s infection & his/her death, we can pursue the act of the person who infects others as a murder.
On the other hand with regard to three parts of actus reus against corporal integrity of people, causality between the first and the third parts (i.e criminal consequences and culprit’s behavior) is essential. Therefore, we have to study causality in the actuaries. Existence of causality is the only condition for considering the behavior of AIDS vectors and its resulting consequences as a criminal responsibility. So we try to investigate indispensable rules, especially Islamic criminal law that has approved in offences against persons that proceed from transmission of aids virus as the object of this article after introducing this illness and expressing the importance of causality in criminal law and offences against persons

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS
  • Causality
  • Offences against persons
  • criminal responsibility
  • Murder