تعداد مقالات: 196
77. جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-99

محمود جلالی؛ زینب سادات موسوی


78. امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-91

سمانه شکراللهی؛ رضا پرستش


79. کاربست دکترین مسیولیت حمایت در بحران لیبی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-99

رضا سیمبر؛ وحید قربانی


82. مسئولیت کیفری بین المللی در پرتو نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-119

ابوالفتح خالقی؛ مرتضی میرزایی مقدم


83. دستاوردهای مدیریتی جرم‌شناسی در آیین دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-128

باقر شاملو؛ افشین عبداللهی


85. کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 105-134

محبوبه منفرد؛ امیرحسین جلالی فراهانی


87. واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-128

علی محمدیان؛ احمد باقری؛ محمدرضا علمی


88. مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-137

عباس زراعت؛ انور احمدی


89. جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-139

علی مراد حیدری


90. تلاقی اندیشه های جرم شناختی ِ «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-134

محمدابراهیم شمس ناتری؛ مسعود مصطفی پور


91. حقوق متهم در آراء دادگاه عالی انتطامی قضات ایران و اسناد حقوق بشری

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-136

فیض اله صالحی طیبلو؛ منوچهر توسلی نائینی؛ محمد مهدی غمامی


92. تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-137

فریبرز حیدری؛ حسن شاه ملک پور؛ عباس سلمانپور


93. دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-134

ابوالحسن شاکری؛ عباس سلمان پور


94. ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-151

سید مهدی سیدزاده ثانی؛ سعید کرمانی


95. نگاهی برگونه شناسی و مدل‌های تحلیلی قتل‌های سریالی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 791-1

جمشید غلاملو


96. اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-109

عباس کریمی؛ حسن محسنی


97. جرایم ورود و اقامت غیر قانونی در قلمرو ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-124

محسن عینی؛ میثم غلامی


98. جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-122

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر باقرزادگان؛ محمد میرزایی


99. بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 103-123

عیسی گلین مقدم


100. تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 103-129

رضا مقصودی