تعداد مقالات: 174
76. امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-91

سمانه شکراللهی؛ رضا پرستش


78. کاربست دکترین مسیولیت حمایت در بحران لیبی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-99

رضا سیمبر؛ وحید قربانی


79. کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 105-134

محبوبه منفرد؛ امیرحسین جلالی فراهانی


80. مسئولیت کیفری بین المللی در پرتو نظریۀ فعالیت مجرمانۀ مشترک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-119

ابوالفتح خالقی؛ مرتضی میرزایی مقدم


81. ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-151

سید مهدی سیدزاده ثانی؛ سعید کرمانی


82. واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-128

علی محمدیان؛ احمد باقری؛ محمدرضا علمی


83. جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-139

علی مراد حیدری


84. دستاوردهای مدیریتی جرم‌شناسی در آیین دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-128

باقر شاملو؛ افشین عبداللهی


85. جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-99

محمود جلالی؛ زینب سادات موسوی


86. تلاقی اندیشه های جرم شناختی ِ «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-134

محمدابراهیم شمس ناتری؛ مسعود مصطفی پور


87. دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-134

ابوالحسن شاکری؛ عباس سلمان پور


88. تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-137

فریبرز حیدری؛ حسن شاه ملک پور؛ عباس سلمانپور


91. بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-162

عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی


92. مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، آیین کیفری یهود، فقه جزایی اسلامی و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 113-135

حسین آقابابایی؛ محمد جواد کبریتی؛ حسن شاه ملک پور


93. بررسی فقهی و حقوقی نقش تشریفات در اعمال حقوقی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 103-123

عیسی گلین مقدم


94. اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-109

عباس کریمی؛ حسن محسنی


95. تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 103-129

رضا مقصودی


96. جرایم ورود و اقامت غیر قانونی در قلمرو ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-124

محسن عینی؛ میثم غلامی


98. تحلیل معیار نوعی در عنصر روانی جرم قتل عمدی (مطالعۀ تطبیقی)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 121-146

علی خالقی؛ محمدعلی رجب


99. نقش توبه در حدود و تعزیرات

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-174

محمدهادی صادقی


100. تبیین روان‌شناختی تکاملی قتل عمد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-157

فیروز محمودی جانکی؛ وحیدرضا معصومی