بررسی جرم حفاری و کاوش غیرمجاز

نویسندگان

چکیده

تمدن کهن، غنی و پربار ایران در عرصه های مختلف هنر و فرهنگ، شاهکارهای بی نظیری به جهان ارزانی داشته و به همین دلیل و به خاطر انگیزه های آزمندانه هیچ وقت از تعرض، دستبرد و غارت مصون نبوده و هر روز شاهد ارتکاب جرایم گوناگون علیه میراث تاریخی، فرهنگی هستیم. یکی از این جرایم، «حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد کشف میراث تاریخی، فرهنگی» است که سابقه ای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد. از این رو حمایت از این میراث، خصوصاً حمایت کیفری همه جانبه، مورد توجه بیشتری قرار می گیرد .
در این مقاله، ضمن پرداختن به ارکان تشکیل دهندۀ جرم حفاری وکاوش غیرقانونی و نقد و بررسی مواد قانونی مرتبط با این جرم، به این مهم می رسیم که؛ با ارتکاب هریک از افعال «حفاری» یا «کاوش» جرم مذکور تحقق می یابد. قانونگذار برای وسیله ای که مرتکب جرم به منظور انجام اعمال حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده می کند موضوعیت و تاثیری قایل نشده است. قوانین کیفری ایران در حمایت از میراث تاریخی، فرهنگی در مقابل جرم مذکور، پاسخگوی همه مسایل مبتلاٌبه نمیباشد، از جمله اینکه تهیه، خرید، فروش و استفاده از نسخه های گنج یابی جرم نیست. لذا برای رهایی از این بحران، به ارایه راهکارهایی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analyses of Illegal Excavation and Exploration Crime

نویسندگان [English]

  • Abolhassan Shakeri
  • Hassan Khodabakhshi Palandi
چکیده [English]

Iranian ancient civilization has presented masterpieces of works in the fields of art and culture to the world. These culture properties have been subjects of violation, theft and despoilment for avaricious temptations in a way that every day different crimes will be committed against art and cultural heritage.
One of the said crimes is illegal exploration and excavation for art and cultural properties which has a long history in the life of mankind. Therefore, protection of this heritage particularly criminal protection has been paid much attention in recent years.
This paper examines the underlying elements of illegal exploration and excavation and analyses the relevant statutory provisions and will come to the conclusion that with doing of the two acts of "exploration" or "excavation", the said crime will be committed. The legislator has not paid heed to the crime tool for illegal exploration and excavation. Additionally, procurement, purchase and use of manuscripts to find treasures have not been criminalized. In summary, Iranian criminal laws do not meet the challenging issues with respect to the protection of historical and cultural heritage against the abovementioned crime. In order to solve this problem, some suggestions will be presented in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegal Excavation
  • Cultural Heritage
  • Historic Buildings
  • Exploration
  • Treasuring