فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام

نویسنده

چکیده

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می‌باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ‌های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می‌باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ‌های کیفری از ویژگی‌های خاصی برخوردار است.
یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنوع و گوناگونی پاسخ‌ها نسبت به برخی جرایم است. بیشترین جلوه تنوع و گوناگونی مجازات در سیاست کیفری اسلام، در جرم قتل مشاهده می گردد. به گونه ای که جرم قتل در اسلام ممکن است مستوجب قصاص، دیه و یا تعزیر گردد. علاوه بر این که عفو و بخشش قاتل، از طرف اولیای دم مقتول نیز جایگاه مهمی دارد.
تبیین فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع بینانه بودن، عادلانه بودن و سودمند بودن مجازات ها، موضوع مورد بررسی در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of Various Guarantees Performing in Homicide in Islamic Criminal Policy

نویسنده [English]

  • Hassan Shahmalekpour Khoshkbijari
چکیده [English]

Moral values and social norms which are supported by retributive system do not have the same status. As a result, the related retributions are varied and different.
Considering the origin and status of law, the retributions in Islamic criminal policy have particular characteristic. One of these characteristics is the variety in punishments for some committed crimes.
This variety is more noticeable in homicide. In other words, the sentence could be talion, atonement and chastisement. In addition, forgiving the criminal by the arranger of blood is considered as an important option.
Thus, this study investigates the philosophy of the variety in guaranty of law enforcement in homicide.
It also considers whether these sentences are realistic, equitable and beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Islamic criminal policy
  • homicide
  • talion