دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، مقالات، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-296 
7. جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار

صفحه 153-176

میلاد طاهریان؛ اسماعیل هادی تبار


9. تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران

صفحه 201-228

غلامرضا قلی پور؛ مهدی صبوری‌‌پور


12. نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری

صفحه 275-296

سید محمود میر خلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مجتبی بهرامی گرو