جرایم علیه داده‌پیام‌های شخصی در تجارت الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه(س)

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

10.22124/jol.2020.11416.1583

چکیده

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده­های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش‌نویس لایحه «حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود.
پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعدة اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون­گذار» است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crimes Against Protection of Personal Data in E-Commerce

نویسندگان [English]

  • Ali Morad Heydari 1
  • Ali Jafari 2
1 Associate Prof. of Law, Hazrat-e Masoumeh University.
2 Department of Law- University of Tehran- Farabi Compuse-Qom-Iran.
چکیده [English]

Criminal protection of personal data faces challenges; the subject of a crime is limited to "sensitive personal data". The E-commerce law is a special law and approved in 2003, and the Islamic Penal Code is a general law approved in 2013. In January 2012, a draft law on data protection and privacy in cyberspace was issued that, if they become law, the validity of the rules of the E-C law and the relationship of these regulations will be a new challenge. If the bill is lawful, what law would be governing in the cases of a void or a legal conflict? Equivalent to the hypothesis, the principle of the "general uncertainty of a particular universe is not primitive" is not applicable here, and in cases of void or legal conflict, in the domain of cyberspace, which would be a prominent feature of being present, the lawyer's new request must be applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Commerce
  • Personal data
  • Data protection
  • privacy
  • Criminal act
انصاری، باقر (1386)، حقوق حریم خصوصی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت).

پلومان، ادوارد (1380)، حقوق بین الملل ارتباطات و اطلاعات، ترجمۀ بهمن آقایی، چاپ اول، تهران: گنج دانش.

جعفری، علی (1396)، ماهیت و مبانی حریم خصوصی اطلاعات، تهران: پژوهشکده باقرالعلوم(ع).

جلالی فراهانی، امیر حسین (1389)، کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، تهران: انتشارات خرسندی.

حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلّى(1410 ه‍ ق)، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم: چاپ اول، ج2، دفتر انتشارات اسلامى.

حیدری، علی مراد (1392)، «نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ای»، حقوق اسلامی، سال دهم، شماره 38، ص160- 133.

خرازی، محسن (1380)، «کاوشی در حکم فقهی تجسس»، فقه اهل بیت، سال هفتم، ش 26، ص 142- 52.

خراسانی، محمدکاظم (1384)، کفایه الاصول، چاپ دوم، ج 2، قم: موسسه النشر الاسلامی.

دبلفون، زویه لینان (1388)، حقوق تجارت الکترونیک، ترجمه و تحقیق ستار زرکلام، چاپ اول، تهران: شهر دانش.

دشتی، محمد (1390)، ترجمۀ نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی(ع)، چاپ اول، قم: انصارالمهدی.

زیبر، اولریش (1390)، جرایم رایانه‌ای، ترجمۀ محمدعلی نوری و همکاران، چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش.

السان، مصطفی (1391)، حقوق تجارت الکترونیکی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).

اداره کل قوانین (1385)، طرح حمایت از حریم خصوصی، دوره هفتم، سال سوم، 8/4/1385 شماره ثبت: 560.

العاملى، زین‌الدین بن على (1413 ه‍ ق)، مسالک الأفهام، چاپ اول، ج 9، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.

کنیون، اندرو (1396)، ابعاد جدید حقوق حریم خصوصی، ترجمۀ علی جعفری، تهران: پژوهشکده باقرالعلوم(ع).

محسنی، فرید (1389)، حریم خصوصی اطلاعات، مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه، تهران:، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

محمدی، ابوالحسن (1396)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چاپ 59، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

مظفر، محمدرضا (1380)، اصول الفقه، چاپ اول، قم: بوستان کتاب.

مکارم شیرازی، ناصر (1382)، انوارالاصول، چاپ دوم، ج2، قم: مدرسه امام علی(ع).

مهرپور، حسین (1388)، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات.

نوری، محمدعلی و نخجوانی، رضا (1383)، حقوق حمایت داده‌ها، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش.

الهمیم، عبداللطیف (2003)، الحیاه الخاصه فی‌الشریعه والقانون، عمان، دار عمار.

Cohen, Julie E,(2000), Informational Privacy and the Subject as Object, Stanford Law Review, Vol.52,No.5.

European Data Protection Supervisor, Case Law Overview,)2016(: https://edps. europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-27_annual_report_2016_en_1.pdf

Jeffrey Matsuura(2002), Security, Rights and Liabilities in E.Commerce, Artech House.

Llaudati, Arine, (2016), Summaries of EU Court Decisions Relating to Data Protection 2000-2015, European Anti Fraud Office.

Michael Chissick  and Alistair Kelman(2002), Electronic Commerce: law and Practice, Sweet & Maxwell, London.

Turban, Efraim, King,David, Lee, Jae, Warkentin, Merrill, Chung, Michael, (2002), Electronic Commerce, Prentic Hall.

Walden, Ian(2007), Computer Crime And Information Misuse, Computer Law, Oxford University Press, Six Edition, Edited By: Chris Reed and John Angel.