رویکرد ریسک‌مدار سیاست جنایی در برابر پول‌شویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22124/jol.2020.12409.1649

چکیده

مبارزه با پول­شویی، به­عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین­المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون­ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول­شویی، در دستور کار جامعه بین­المللی قرار گرفته است. سیاست­گذاری­های بین­المللی در برابر پول­شویی همسو با آموزه­های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این­ میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب­شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول­شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت­عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش­شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به­دلیل نقش منحصر به­ فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم­رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست‌های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه­های ضد پول­شویی است. بدین­ترتیب در پژوهش پیش­رو، با نگاهی فراملی، به­ بررسی رویکرد ریسک­مدار سیاست جنایی در برابر پو­ل­شویی پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk-Based Approach to Criminal Policy Against Money Laundering

نویسندگان [English]

  • Bagher Shamloo 1
  • Aref Khalili paji 2
1 Associate prof. of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University.
2 PhD Candidate, Shahid Beheshti, University
چکیده [English]

Combating money laundering, as one of the transnational crimes, requires action at the international level. This is on the agenda of the international community through the approval of some conventions and documents by adopting reactive strategies against money laundering. International money laundering policies in line with risk management guidelines seek to adopt control strategies. In the meantime, what is important is the financial information that has led financial information units to play a very important role in managing money laundering risk. In this regard, by creating a transnational group, called the Egmont Group, efforts have been made to increase the efficiency of financial information units. This is due to the unique role of the structure in risk assessment and a demarcation of financial-economic crime and the adoption of appropriate policies to prevent these crimes in anti-money laundering programs. Thus, with a transnational look, the present study examines the risk-taking approach of criminal policy against money laundering.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • money laundering
  • Risk management
  • Prevention
  • Financial Information Unit
  • Egmont Group
اسماعیلی، محمد (1396)، «عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقی»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم­شناسی، دوره 4، شماره 2، ص 326-297.

آقابابایی، حسین (1390)، «آزادی شخصی و مدیریت خطر جرایم امنیتی»، ضمیمه فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، یادنامه شادروان رضا نوبهار، شماره 56.

بک، اولریش (1388)، جامعه در مخاطره جهانی، ترجمه محمدرضا مهدی، تهران: انتشارات: کویر.

پارکر، جرج (1378)، «مدیریت مالی و ابعاد مدیریت ریسک، تعریف و کاربرد آن در سازمان­های مالی»، ترجمه علی پارسائیان، مجله تحقیقات مالی، سال چهارم، شماره 13 و 14، ص 144-125.

خلیلی پاجی، عارف (1398)، امکان­سنجی تأمین مالی تروریسم در پرتو ارزهای مجازی، ابعاد حقوقی-جرم­شناختی تروریسم، به کوشش حسینعلی مؤذن­زادگان و بهزاد رضوی­فرد، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاهی علامه طباطبایی.

رهبر، فرهاد، میرزاوند، فضل­الله (1387)، پول­شویی، تهران: انتشارات: دانشگاه تهران.

ریگاکاس، جورج اس (1392)، «جامعه خطر و جرم­شناسی سنجشی: جنبه­هایی برای یک گفتمان انتقادی»، ترجمه افشین عبداللهی، فصلنامه بین­المللی پلیس، سال چهارم، شماره 13، ص 172-157.

زارع قاجاری، فردوس، ارجمند نژاد، عبدالمهدی، قائم مقامی، علی (1392)، استاندارهای بین‌المللی مبارزه با پول­شویی و تأمین مالی تروریسم، تهران: نشر تاش.

سیاه­بیدی کرمانشاهی، سعید، ثالث مؤید، احمدعلی (1396)، حقوق کیفری اقتصادی «پول‌شویی»، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

صیقل، یزدان (1397)، مطالعه حقوقی- جرم­شناختی جرم در جامعه مخاطره آمیز، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

کشتکار، مریم (1393)، رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پول­شویی و تأمین مالی تروریسم، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول­شویی، اداره مبارزه با پول­شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

لارنت چتین، پیتر و دیگران (1392)، پیشگیری از پول­شویی و تأمین مالی تروریسم: راهنمای عملی برای ناظران بانکی، ترجمه مریم کشتکار، تهران: نشر تاش.

مصطفی­پور، منوچهر (1395)، بررسی ساختار مقررات­گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و ارائه پیشنهادات برای ایران، دفتر تحقیقات و سیاست­های پولی و بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.

نجفی­ابرندآبادی، علی حسین (1394)، جهانی­شدن بزهکاری، دیباچه در: ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین­المللی، تهران: میزان.

نجفی­ابرندآبادی، علی حسین (1388)، کیفرشناسی­نو-جرم­شناسی­نو؛ درآمدی بر سیاست‌ جنایی مدیریتی خطرمدار،تازه­های علوم جنایی، زیر نظر دکتر علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

نجفی­ابرندآبادی، علی حسین (1397)، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، به کوشش امیرحسین نیازپور، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

نیازپور، امیرحسن (1397)، رویکرد سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به «پیشگیری از بزهکاری اقتصادی، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، به کوشش امیرحسین نیازپور، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

FATF (2016), Anti-money laundering, and counter-terrorist financing measures United States, Mutual Evaluation Report.

Financial Security Committee (2014), ITALY’S NATIONAL ASSESSMENT OF MONEY-LAUNDERINGAND TERRORIST FINANCING RISKS.

Goldman, Zachary K, Maruyama, Ellie, Rosenberg, Elizabeth, Saravalle, Edoardo, Solomon-Strauss, Julia (2017), ‹‹TERRORIST USE OF VIRTUAL CURRENCIES››, ENERGY, ECONOMICS & SECURITY.

H. Muller, Wouter (2007), The Egmont Group, Anti-Money Laundering: International Law and Practice, John Wiley & Sons Ltd, England.

Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices, T.M.C. ASSER PRESS, The Hague, The Netherlands, 2017.

Meurant, Luc (2014), Financial Crime Compliance: The Case for an Industrywide Approach, American Banker.

NRA. (2017). National Risk assessment of Money Laundering and Terrorist Financing, This publication is available at www.gov.uk/government/publications.

Risk & Business Consulting, Guide to U.S. Anti-Money Laundering Requirements, Sixth Edition, Protiviti, 2014.

S. Okogbule, Nlerum (2016), Globalization and the Challenge of Regulating Transnational Financial Crimes, Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues, International Library of Ethics, Law, and the New Medicine, Springer International Publishing Switzerland.

Turner, Shawn (2004), ‹‹Note, U.S. Anti-Money Laundering Regulations: An Economic Approach to Cyberlaundering››, 54(4): 1389.

U.S. Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network, “What We Do,” at http://www.fincen.gov/about_fincen/wwd/.

U.S. Statement of Commitments: Uk Summitmay 12 May(2016), at https://www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-summit-country-statements.

Werle, Gerhard; Fernandez, Lovell; Vormbaum, Moritz (editors), Anti-Money Laundering.