دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، مقالات، تیر 1401، صفحه 7-314 

مقاله پژوهشی

جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران

صفحه 7-28

10.22124/jol.2022.20902.2217

سیامک جعفرزاده؛ حمید علیزاده؛ علی جان نثار کهنه شهری


کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی

صفحه 177-204

10.22124/jol.2022.19832.2155

امیرمهدی عزیزی؛ سید محمود میر خلیلی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی


تحلیلی بر کنترل کیفری درمقابله با وندالیسم

صفحه 289-314

10.22124/jol.2021.19258.2106

داریوش هوشیاری؛ مهدی اسماعیلی؛ کیومرث کلانتری