دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، مقالات، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-258 
3. حقوق کیفری در سنجه جرم شناسی پست مدرن

صفحه 59-83

اسمعیل رحیمی نژاد؛ سالار صادقی


8. تداخل دیهی اطراف در دیه‌ی نفس

صفحه 187-206

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر