دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-229 (شماره پیاپی 12) 

4. تعقیب‌زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری

صفحه 75-98

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ محسن نورپور


مقاله پژوهشی

5. دستاوردهای مدیریتی جرم‌شناسی در آیین دادرسی کیفری

صفحه 99-128

باقر شاملو؛ افشین عبداللهی


7. حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

صفحه 155-179

جلال الدین قیاسی؛ احسان یاوری