مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش‌های فرارو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

چکیده

مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام باورمندان دینی است که اهانت به آنها موجب برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه گردیده و می­تواند زمینه ساز رفتارهای افراطی و مخاطرات جدی امنیتی در سطح ملی و بین المللی گردد. این مطالعه ضمن بررسی اجمالی شالوده­های دینی در جرم انگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرم انگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که می­تواند  ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و  با توجه به  ضرورت جداسازی  بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالش­های جرم انگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراط گرایی در سطح منطقه­ای و جهانی است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Foundations and the Principles of Criminalization of Blasphemy and the Challenges

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tavakoli 1
  • Hossein Aghababaei 2
  • Hasan Shahmalekpour 3
چکیده [English]

Religious sanctities are persons, concepts, institutions andr espected symbols that insulting them emotional arousal and can be infrastructure for extremist behaviors and serious security risks at the national and international levels. This study investigated the religious foundations in criminalization of blasphemy and has analyzed the principles of public interest and harm to others as principles can be used in criminalization of insulting religious sanctities. In addition, due to the need to separate the criticism and discussion in support of freedom of expression and insulting in support of freedom of opinion and respect for believers, challenges in criminalization of blasphemy are discussed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminalization
  • blasphemy
  • principle of public interest
  • principle of harm
  • freedom of expression