کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 5
1. جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-258

جعفر نظام الملکی؛ حسنعلی موذن زادگان


2. جنبه‌های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه‌شناختی مجازات

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-114

سیدمحمد حسینی؛ امید رستمی غازانی


3. معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-190

محسن شریفی؛ محمدجعفر حبیب زاده


4. نمودهای جزایی دیگر آزاری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-72

بتول پاکزاد؛ هورمزد یعقوبی نژاد


5. بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-147

رضا مهاجرین؛ محمد آبید؛ حمید هاشمی