بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد.
مطالعه جعل و تزویر از نظرگاه قرآن و رهیافتی که فقها برای تحلیل آن داشته اند از دیگر مباحث مورد توجه نگارندگان بوده است. مقاله حاضر پژوهشی است برای شناخت بیشتر و بهتر از جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقه و در بردارنده بحث هایی کاربردی و قابل استفاده در دعاوی و محاکم کیفری برای وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Crime of Forgery from Islamic- religion Instructions

نویسندگان [English]

  • Reza Mohajerin
  • Mohammad Abid
  • Hamid Hashemi
چکیده [English]

In this article our purpose is to examine the concept of forgery from Islamic jurisprudence point of view, which seems to be a type of crime called Tazir.
We know that the crime of forgery and use of forged documents based on deception, thus, to search bases of this crime in the Islamic jurisprudence is important.
The concentration of this essay is to find the religious jurisprudence approaches to this crime and to review the synonyms of forgery.
The other matter is to take attention to Qoran view point in this crime, and finally the aim of the authors is to make an applied approach to the crime of forgery will be useful for the judges, attorneys and legal experts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forgery
  • Islamic Teaching
  • Jurisprudence
  • Document
  • Crime