نمودهای جزایی دیگر آزاری

نویسندگان

چکیده

اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانست و کیفیت مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگرآزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگرآزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافاً جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگرآزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگرآزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Aspects of Sadism

نویسندگان [English]

  • Batoul Pakzad
  • Hoormazd Yaghoubi nejad
چکیده [English]

Sadism personality disorder is a psychic disorder. The afflicted one reaches to some mental, physical and sexual satisfaction by making others suffer mentally, physically and sexually. Therefore, many behaviors that are based on sadism are considered as criminal acts. What are investigated in this article encompass:
Nature, reason and circumstances of sadism personality disorder, concept of crime of sadism, the answer to the question why all the crimes cannot be considered sadistic and quality of criminal responsibility of the perpetrators afflicted to sadism that finally lead to investigation of sadistic crimes against person, its social aspects and additionally crimes against property, ownership, public safety and security that are based on sadism personality disorder. This abstract ends by considering the importance of sadism crime prevention and necessity of attention to the difference of this crime with ordinary ones by presenting practical suggestions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Disorder
  • Sadism
  • Crime
  • Criminology
  • Responsibility