کلیدواژه‌ها = پیشگیری وضعی
پالایش فضای سایبری به مثابه جرم یا ابزارپیشگیری ازآن؟

دوره 13، شماره 2، دی 1401، صفحه 163-187

10.22124/jol.2022.20840.2214

لیلا پورنجفی؛ حسین فخر؛ بابک پورقهرمانی


تحلیلی بر کنترل کیفری درمقابله با وندالیسم

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 289-314

10.22124/jol.2021.19258.2106

داریوش هوشیاری؛ مهدی اسماعیلی؛ کیومرث کلانتری


بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 65-83

سید حسین حسینی؛ محمد مسعود ملازمیان


کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری

دوره 3، شماره 2، آذر 1391، صفحه 105-134

محبوبه منفرد؛ امیرحسین جلالی فراهانی