کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری

نویسندگان

چکیده

مبارزه با بزهکاری از دیرباز یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده و داشتن جامعه‌ای عاری از لوث هنجارشکنی‌های زیان‌بار، از آرمان‌های بلندش به شمار می‌آمده است. در این راه، تاکنون انواع تدبیرهای کنشی و واکنشی آزموده و اجرا شده‌اند. لیکن همواره بازدهی مطلوب راهکارهای رویارویی با بزهکاری‌ها موردتوجه قرار گرفته است. به همین منظور، چه با نگاه کنش‌مدارانه و چه واکنشی، آن دسته از عوامل بزه‌آفرین نشانه گیری می شوندکه نقشی حیاتی در پیدایش بزهکاری دارند و با برچیده شدن آنها، از شکل‌گیری دیگر عناصر فرایند جنایی و وارد آمدن زیان‌های گوناگون به بزه‌دیدگان و آماج‌های بزه جلوگیری می شود. در این نگاه، انگیزه و آگاهی جنایی، به عنوان سرچشمه بزهکاری و اولویت اصلی نظریه‌پردازان و برنامه‌ریزان سیاست جنایی شناخته شده‌اند. چنانچه بتوان این عناصر را از بین برد، راه برای شکل‌گیری وضعیت‌ جنایی و تحقق رخداد جنایی بسته می‌شود. برای هدف‌گیری این عناصر، راهکار مطلوبی که امروزه در دستور کار نظام‌های پیشگیری از بزهکاری قرار گرفته، کدهای رفتاری است که با یادآور شدن پیامدهای بزه برای کنشگران آن، نقش بسزایی در تحقق اهداف این حوزه ایفا می‌کنند. لیکن رسیدن به این دستاورد نیازمند شناسایی جایگاه، کارکرد، سازوکارها و شرایط حاکم بر تدوین و اجرای این ابزارها و همچنین محدودیت‌ها پیش‌روی آنهاست. در غیر این صورت، ممکن است پیامد ناروا داشته باشند و بزهکاران بالقوه را با انگیزه و توانایی بیشتری رهسپار فرایند جنایی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codes of Conduct and Prevention of Criminality

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Monfared
  • Amir Hossein Jalaly Farahany
چکیده [English]

Historically, one of the main concerns of human being has been the fight against criminality whose long goal has been to have a society free of harmful abnormalities. In this way, all solutions so far have been taken in to consideration and many proactive and reactive measures have been implemented and tested. But the optimal efficient solution of encountering the criminality has always been taken into account. For this reason, whether having proactive or reactive viewpoint, those factors will be targeted that have a crucial role in the development of delinquency which by getting dismantled will prevent the process of forming another criminal processes and causing the various losses to the victims and crime's targets. In this perspective, the criminal motive and knowledge are known as the source of crime and criminal policy priority of theorists and criminal policy makers. If these elements can be eliminated, there will be no way for the development of the criminal situation and the criminal event. Targeting these elements, a good strategy on the agenda of today's prevention of criminality systems is Codes of conducts which is a reminder of the consequences of crime for actives and plays an important role in achieving the objectives in this area. Achieving this outcome, however, requires the identification of the position, function, mechanisms and conditions governing the formulation and implementation, and also the limitations of these tools. Otherwise, the outcome might have undue consequences that give the potential offenders the motivation and ability of further proceeding to a criminal process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Codes of Conduct
  • Knowledge upon Criminal Consequences
  • Social Preventive Function
  • Situational Preventive Function