کلیدواژه‌ها = پیامدگرایی
تعداد مقالات: 3
1. بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه‌ی کیفر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-78

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی؛ سید محمدجواد ساداتی


2. نقش نظریات اخلاقی و فلسفی در مسئله اکراه در قتل در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-45

علیرضا تقی پور؛ سیدرضا رفیعی


3. سزاگرایی در فلسفه کیفر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-81

عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمحمدجواد ساداتی