کلیدواژه‌ها = عدالت
تعداد مقالات: 3
3. نقش نظریات اخلاقی و فلسفی در مسئله اکراه در قتل در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-45

علیرضا تقی پور؛ سیدرضا رفیعی