کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 3
1. گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 187-204

امیرحسن نیازپور


2. کاربست دکترین مسیولیت حمایت در بحران لیبی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-99

رضا سیمبر؛ وحید قربانی


3. وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان‌ها و کارکردها

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 127-142

امیرحسن نیازپور