وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان‌ها و کارکردها

نویسنده

چکیده

وکیل یکی از اصلی‌ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می‌تواند به شکل‌های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیر‌گذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان‌‌های حقوق بشری، جرم‌شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه‌ای آن را توجیه می‌کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکرد‌هایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام‌های قضایی از جمله بارزترین آن‌ها به شمار می‌روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان‌های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکرد‌های وکیل در این پهنه (2) سخن به میان می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attorney in Criminal Justice: Foundation and Earning

نویسنده [English]

  • Amir Hassan Niazpour
چکیده [English]

Attorney is one essential agent with effects on criminal justice. Attorney’s intervention in this criminal justice of area has human rights, criminological and criminal policy. Attorney has in this area many earning. For example, policy making, educational, human rights, restorative and contractive earning. This paper studies foundation and earning attorney’s intervention in criminal justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attorney
  • Criminal justice
  • Criminology
  • Criminal policy
  • Human Rights