گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری

نویسنده

چکیده

پیمان حقوق کودک بنیادی‌ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می‌رود. در این پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده‌اند که یکی از بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. به موجب حق مذکور، کودکان این امکان را می‌یابند تا از رهگذر بهره‌مندی از شماری از جلوه‌های حقوق بشر به سمت درست تربیت شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پیش روند. جلوه‌هایی که طبیعتاً بر فرآیند رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می‌آورند. از همین رو، در پیمان مذکور از میان شاخه‌های جرم‌شناسی پیش‌گیری، بر «پیشگیری فردمدار» تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینۀ پیش‌گیری از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه‌های تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse of Convention on the Rights of the Child on Prevention of Delinquency

نویسنده [English]

  • Amir Hassan Niazpour
چکیده [English]

Convention on the rights of the child is the main document at child rights. This document recognizes many rights for children's, and the right of preventing children's delinquency is very important. It has the role in children development process. Therefore, in this document recognition right to prevention of delinquency for children.
Of course; convention on the rights of the child has some points in individual- based crime prevention.
This article examines the approach for recognition criminological discourse in this document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Children delinquency
  • Human Rights
  • Crime prevention
  • Criminology