کلیدواژه‌ها = تعدد مادی
گونه شناسی و کیفرگذاری تعدد جرم در حقوق ایران و اردن

دوره 12، شماره 2، آذر 1400، صفحه 79-104

10.22124/jol.2021.17356.1968

محمد حسن حسنی؛ سیدمحمود مجیدی


جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 101-122

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر باقرزادگان؛ محمد میرزایی


حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 155-179

جلال الدین قیاسی؛ احسان یاوری