کلیدواژه‌ها = عنصر روانی
تعداد مقالات: 2
1. باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 237-262

بهنام یوسفیان شوره دلی؛ لیلا رسولی آستانی


2. تحلیل معیار نوعی در عنصر روانی جرم قتل عمدی (مطالعۀ تطبیقی)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 121-146

علی خالقی؛ محمدعلی رجب