کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین المللی
تعداد مقالات: 3
1. مبانی و شرایط استناد به دفاع امر آمر در حقوق جزای بین الملل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 227-254

رضا پرستش؛ محمدرضا نظری نژاد


2. چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قطع نامه های شورای امنیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-57

مجتبی جانی پور؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه


3. رویکرد دیوان کیفری بین المللی در قبال فرآیند آماده سازی شهود

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 37-61

بهزاد رضوی فرد؛ حسن فقیه محمدی