کلیدواژه‌ها = رویه قضایی
تعداد مقالات: 3
2. امکان تجدید نظر در آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-144

اقبال علی میرزایی


3. اکراه و ضرورت در حقوق کیفری (مطالعه تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 137-156

محمدرضا نظری‌نژاد