کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی کیفری
تعداد مقالات: 1
1. سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-109

مهین سبحانی